Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Avo Põldsalu mälestusvõistlus 2023

Nr.VõistkondLiikmedSõiduk
1Satana KoiratArgo Neumann, Andres Neumann, Silver Tomp
2Satana KoiratArgo Neumann, Andres Neumann, Silver Tomp,Reili Lille
3Kumb vasak?!Heidi, Kadri, +1
4M.O.WEskar, Erkkin, Alvar
5Kiisumiisu123Kersti Põldsalu
6AnnaMinnaCarmen, Anu
7SinilindAivo, Argo, Taisto
8AllveepraaliRaul ja Andres
9Patküla vs AlaReijo Ilisson, Anette Paluoja, Samuel Lain, Veronica Palm, Reiko Ilisson
10LambikasRenno Purgats, Vallo Seera, Kaisa Purgats, Luisa Purgats
11Ära ähi Piret. Sõida!Taavi Vahi, Egon Ilisson, Triin Jaansalu-Kuum, Guido Kuum
12NikeMari, Mika +2
13NikeMari, Mika +2
14NikeMari, Mika +2
15NikeMari, Mika +2
16Võistkond MaukAndres, Robert, +2
17Enam ei jõuaKarl, Janelle, Gert, Tanel
18Enam ei jõuaKarl, Janelle, Gert, Tanel
19Enam ei jõuaKarl, Janelle, Gert, Tanel
20Enam ei jõuaKarl, Janelle, Gert, Tanel
21Leeli-LopaKadri, Eve, Arvo, Andi
22SinilindAivo, Argo, Taisto

Juhend

1. Ajakava

1. Laupäeval, 15. juulil:

  • 20.00 - 20.30. - Lisaregistreerimine
  • 20.40 - 20.55 - Eelinfo
  • 21.00 - Esimese auto start

2. Info

1. Stardi- ja finišikoht on Tõrva Kultuurimaja aadressil Männiku 5.

2. Info võistluse kohta jan.jan(ät)mail.ee või tel. 55 40 007 Iljar Kabral

3. Võistluse korraldaja on MTÜ Tõrva Spordiselts

4. Võistluse juht on Iljar Kabral

5. Tulemused arvestab Argo Vessmann

3. Võistluse kirjeldus

1. Stardiintervall 1 minut, stardijärjekorra määrab võistluse juht.

2. Võistkond saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult rajakaardid.

3. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras

4. Võistlejad peavad valima rakenduses KP küsimusele õige vastuse mitme variandi hulgast

5. Normaalaja pikkus on 2,5 tundi.

6. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab ekipaažile karistuspunkte. Lisaaja pikkus on 0,5 tundi.

7. Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 100 km.

4. Võistlusautod, võistlejad, varustus

1. Võistlus toimub ühes klassis, võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.

2. Arvestust peetakse võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.

3. Kasutusel on mobiiltelefoni põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Igal ekipaažil peab olema autos üks Android (vähemalt ver. 4.1) või iOS opsüsteemi telefon, millel on GPS suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.

5. Registreerimine ja osavõtumaks

1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi hiljemalt reedel 14.07 või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.

2. Osavõtutasu 15€ võistkonna kohta registreerudes www.autoorienteerumine.ee hiljemalt 13.07, 20€ võistkonna kohta registreerudes kodulehel 14.07 või enne võistlust kohapeal.

3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.

6. Üldised kohustused

1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.

2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.

3. Vastavalt liiklusseadusele kannavad sõidukist väljuvad võitlejad helkurvesti.

4. Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kollaste aladena.

5. Võistlusel kehtiv maksimaalse kiiruse piirang avaldatakse enne starti.

7. Tulemuste arvestamine

1. Iga läbitud KP eest saab punkte vastavalt KP raskusastmele:

  • KP raskusaste 1: 3 punkti
  • KP raskusaste 2: 5 punkti
  • KP raskusaste 3: 7 punkti

2. Karistused ja karistuspunktid (ktp):

  • Lisaaja kasutamine – 1 ktp iga täisminuti eest.

3. Kontrollaja (normaalaeg + lisaaeg) ületamisel võistkond diskvalifitseeritakse.

4. Iga GPS logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 10 sekundit üle 70 km/h või 10 sekundit üle selles piirkonnas liiklusmärkidega lubatud kiiruse ületamist.

8. Autasustamine

1. Parima tulemuse saavutanud võistkonda autasustatakse Avo Põldsalu rändkarikaga.

2. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.

9. Lisasätted

1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.