Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

V etapp - Tõrva loits -
Avo Põldsalu mälestusvõistlus

Nr.VõistkondLiikmedSõiduk
1Gert SillingSirli TsahknaA
2Kert Alanurm Kadri Merivälja V
3Meeliko VõsuTerje Taaleš,Janelle Taaleš,Kati RiietV
4Rivo MiilmaaRaido RannalaA
5Vilmar PärnRaivo LembergA
6Jörgen PunaEskar ElangoA
7Raul PõdersaluArgo VessmannA
8AllanSüllaMarti RanneA
9Andres NeumannHanna KuusksaluA
10Mirjam RandlaCécile RousselA
11Tõnu VunnMerilyn Aasna,Elis KraavV
12Karel KullamaMai-Liis Kullama, Elari Aasa, Reelika Eiche, Andres Eiche, Anti ArikainenV
13Siim SaksPriit Mölder/Kristjen SildV
14AndrusKaidiV
15Marek LuttRainer Tomp, Mario ArtmaV
16Indrek KadakJanar Kadak, Kertu Hernits, Mart Reimund, Eliise MuruV
17Kevin RandmaaAndrus Randmaa, Marcella LiivV
18Edgar MetsarKristo Oja, Alice Rehkli, Kätlin Paavel, Kätlin KriisaV
19Indrek KangurGuido Kuum, Juhan KondikeV
20Carmen PõldsaluRisto Põldsalu Kersti Põldsalu Grete Sirelpuu Mattias KaljaV
21Egon BogdanovLiina PõldsaluV
22Liisi KivisaluErkkin Elango,Ardo Lilleorg, Devin Soomaa, Alvar AdamsonV
23Kristo KiviKristo KiviA
24Ehar SoometsAleksander Piir Karl Mõttus Karl Hannes Ilisson Henri LeetmaA
25Ehar SoometsAleksander Piir Karl Mõttus Karl Hannes Ilisson Henri LeetmaV
26Rauno EsaulJana JõgiV
27Tanel TõemetsKairit SimsV
28Eliis KossesonKalle Liblik, Maarit MeltsasV
29JANNO VAHTRAURSULA VAHTRAV
30Romet PillerKarl Kirt, Kadi LäätsV

EESTI AUTOORIENTEERUMISE KARIKAS 2016

Öine valikorienteerumine "Avo Põldsalu mälestusvõistlus"

12. augustil 2016.a. Valgamaal

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.


J U H E N D

 1. Ajakava
  1. 25.07.2016 avaldatakse võistlusjuhend, algab registreerimine
  2. Reedel, 12. augustil:
   • 20.00 - 20.30. - Dokumentide kontroll, lisaregistreerimine
   • 20.45 - 20.55 - Eelinfo
   • 21.00 - Esimese auto start
  3. Võistlus on “Eesti 2016. a. autoorienteerumise karikasarja” etapp.
 2. Aeg ja Koht
  1. Võistlus toimub reedel, 12.augustil 2016.a. Valga maakonnas.
  2. Võistluse stardi- ja finišikoht on Tõrva Kultuurimajas, Männiku 5.
  3. Info võistluse kohta tel. 55 40 007
  4. Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee
 3. Korraldaja
  1. Võistluse korraldaja MTÜ Tõrva Spordiselts
  2. Trass Iljar Kabral
  3. Tulemused Iljar Kabral
 4. Määrang
  1. Võistluse liik – öine valikorienteerumine.
  2. Võistlus viiakse läbi käesoleva juhendi, Eesti autoorienteerumise karikasarja juhendi ja Autoorienteerumise võistlusmääruse järgi.
 5. Võistluse kirjeldus
  1. Stardijärjekorra määrab korraldaja.
  2. Stardiintervall 1-2 minutit, mille määrab sõitluse juht vahetult enne esimese võistlusauto starti
  3. Ekipaaž saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult võistlusdokumendid, muu hulgas rajakaardid, kuhu on kantud KP-de asukohad.
  4. Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži normaal- ja kontrollaeg.
  5. Ekipaaži ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte.
  6. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras, iga esmakordselt läbitud KP annab ekipaažile preemiapunkte vastavalt paigalduse raskusastmele.
  7. Võistlejad peavad märkima läbitud KP-de paroolid kontroll-lehele vastavatesse lahtritesse.
  8. Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada.
  9. Normaalaja pikkus on 1,5 tundi.
  10. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab ekipaažile karistuspunkte. Lisaaja pikkus on 0,5+0,5+0,5= 1,5 tundi.
  11. Ekipaaži finisheerimiseks loetakse kontroll-lehe üleandmise hetke kohtunikule võistluskeskuses kohtunikelaua juures.
  12. Võistluse ametlik aeg on Eesti aeg, aega arvestatakse tundides ja täisminutites.
  13. Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 100km.
 6. Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus
  1. Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik A või B-kategooria juhiluba.
  2. Võistlussõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
  3. Võistlusklasse on 2 ja mõlemas peetakse eraldi Eesti AO Karikasarja arvestust.
   - A ehk sportklass, milles osalevad kaheliikmelised ekipaažid koos liiklusvahendiga, mille juhtimiseks on vajalik B kategooria juhiluba.
   - V ehk vabaklass, milles osalevate võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.
  4. Mõlemas võistlusklassis peetakse eraldi arvestust.
  5. A klassis on keelatud kasutada asukohta ja kaarti kuvavaid elektroonilisi seadmeid (GPS, nutitelefon jms).
  6. A klassis peetakse arvestust individuaalselt (pilootidele ja kaardilugejatele eraldi), V klassis peetakse arvestust võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.
  7. Karikasarjas arvesse minekuks peab V klassi võistkonnas vähemalt üks isik osalema kõigil võistkonna osaletud etappidel
  8. Ekipaažil peab olema kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks) ning kell.
  9. Soovitav on sportlik riietus.
 7. Dokumendid esitamiseks võistluseelses kontrollis
  1. Juhiluba (piloodil).
  2. Auto registreerimistunnistus kehtiva tehnoülevaatuse märkega.
  3. Auto kasutusõigust tõendav dokument (vajadusel).
  4. Kehtiv liikluskindlustuse poliis.
 8. Registreerimine ja osavõtumaks
  1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi hiljemalt neljapäeval 11.08 või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.
  2. Osavõtutasu 5€ ekipaaži kohta
  3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.
  4. Starti lubatakse kuni 50 ekipaaži.
 9. Üldised kohustused
  1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.
  2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.
  3. Vastavalt liiklusseadusele kannavad sõidukist väljuvad võistlejad helkurvesti.
  4. Võistlejad on kohustatud täitma kohtunike seaduslikke korraldusi. Kohtunike korralduste mittetäitmise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  5. A klassi ekipaaži koosseisus registreerimata isikute viibimine võistlusautos võistluse ajal on keelatud. Kaasvõistlejate transportimiseks erandjuhtumitel on vajalik võistluse juhi luba.
  6. Võistluse käigus on võistlusauto hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.
  7. Politsei poolt fikseeritud Liiklusseaduse rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  8. Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kaardi taustast selgelt eristuvat värvi aladena. Vastavates alades lubatud maksimaalsed kiirused on antud kaardi legendis.
  9. KP tähiseid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada. KP tähise rikkumise või teisaldamise tuvastamise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida. Võistluse korraldajat tuleb esimesel võimalusel teavitada rikutud või puuduvast KP tähisest
 10. Tulemuste arvestamine
  1. KP loetakse läbituks kui ekipaaži kontroll-lehe vastavasse lahtrisse on kirjutatud õige parool.
  2. Iga läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:
   • KP raskusaste 1: 3 preemiapunkti
   • KP raskusaste 2: 5 preemiapunkti
   • KP raskusaste 3: 7 preemiapunkti
  3. Karistused ja karistuspunktid (ktp):
   • Lisaaja esimese 30 minuti kasutamine - 1 ktp iga 3 täisminuti eest.
   • Lisaaja teise 30 minuti kasutamine – 1 ktp iga 2 täisminuti eest.
   • Lisaaja viimase 30 minuti kasutamine – 1 ktp iga täisminuti eest.
  4. Loetamatu parooli korral loetakse KP mitteläbituks.
  5. Vale parooli korral saab võistkond 3-7 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest
  6. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel ekipaaž diskvalifitseeritakse.
 11. Protestid
  1. Protestide esitamise kord on määratud Võistlusmäärusega.
  2. Protestimaks on 40.- EUR, mis tagastatakse protesti rahuldamise korral.
 12. Autasustamine
  1. Mõlema klassi 3 parema ekipaaži liikmeid autasustatakse medaliga.
  2. Üldarvestuses parima tulemuse saanud ekipaazi autasustatakse Avo Põldsalu rändkarikaga.
  3. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.
 13. Lisasätted
  1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.
  2. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas.