Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Avo Põldsalu mälestusvõistlus

Nr.VõistkondLiikmedSõiduk
1AdmakiKarl Kirt, Hardo Adamson, Margo MetsojaAO
2Satana KoiratArgo Neumann, Silver TompAO
3Satana KoiratArgo Neumann, Silver TompAO
4AnnaminnaCarmen Põlsalu, Anu VihurAO
53+2Simo, Sven, Stefert, Priit, RivoAO
6ikaldusPriit,RaidoAO
7MulGidEneli, GeidoAO
8LambikasRenno Purgats, Katrin Purgats, Vallo Seera, Anni Viljaste-Seera, Annelore Hirschon, KaisAO
9LibekalaErmi, TeeleAO
10LibekalaErmi, TeeleAO
11JamTJaana, Marylin, Annelise, TõnuAO
12VandersellidJaan, EhtelAO
13LibekalaErmi, TeeleAO
14tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO
15tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO
16EsiveduHeidi, Raiko, KadriAO
17Think pigRisto, GreteAO
18Naiskond kahe mehegaJanelle, Terje, Christella, Karl, MeelikoAO
19Naiskond kahe mehegaJanelle, Terje, Christella, Karl, MeelikoAO
20TMHTanel, Marko, HannelaAO
21tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO
22tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO
23tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO
24tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO
25tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO
26tõkatõkaRando Ingo Vatsk, Sandra Sirelpuu, Gaida Kertu Roos, Mialiis Laanisto, Kristina SidorovaAO

Juhend

1. Ajakava

1. Laupäeval, 17. juulil:

  • 20.00 - 20.30. - Lisaregistreerimine
  • 20.40 - 20.55 - Eelinfo
  • 21.00 - Esimese auto start

2. Info

1. Stardi- ja finišikoht on Tõrva Kultuurimaja aadressil Männiku 5.

2. Info võistluse kohta jan.jan(ät)mail.ee või tel. 55 40 007 Iljar Kabral

3. Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee

4. Võistluse korraldaja on MTÜ Tõrva Spordiselts

5. Võistluse juht on Iljar Kabral

6. Tulemused arvestab Argo Vessmann

3. Võistluse kirjeldus

1. Stardiintervall 1 minut, stardijärjekorra määrab võistluse juht.

2. Võistkond saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult rajakaardid.

3. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras, KP mitmekordse läbimise eest lisapunkte ei anta

4. Võistlejad peavad valima Android rakenduses KP küsimusele õige vastuse 3 variandi hulgast

5. Normaalaja pikkus on 2,5 tundi.

6. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab ekipaažile karistuspunkte. Lisaaja pikkus on 0,5 tundi.

7. Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 100 km.

4. Võistlusautod, võistlejad, varustus

1. Võistlus toimub ühes klassis, võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.

2. Arvestust peetakse võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.

3. Kasutusel on mobiiltelefoni põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Igal ekipaažil peab olema autos üks Android (vähemalt ver. 4.1) või iOS opsüsteemi telefon, millel on GPS suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.

5. Registreerimine ja osavõtumaks

1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi hiljemalt reedel 16. juulil või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.

2. Osavõtutasu 15€ võistkonna kohta

3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.

6. Üldised kohustused

1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.

2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.

3. Vastavalt liiklusseadusele kannavad sõidukist väljuvad võitlejad helkurvesti.

4. Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kollaste aladena.

5. Võistlusel kehtib maksimaalse kiiruse piirang 70 km/h.

7. Tulemuste arvestamine

1. Iga läbitud KP eest saab punkte vastavalt KP raskusastmele:

  • KP raskusaste 1: 3 punkti
  • KP raskusaste 2: 5 punkti
  • KP raskusaste 3: 7 punkti

2. Karistused ja karistuspunktid (ktp):

  • Lisaaja kasutamine – 1 ktp iga täisminuti eest.

3. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel võistkond diskvalifitseeritakse.

4. Iga GPS logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 10 sekundit üle 70 km/h või 10 sekundit üle selles piirkonnas liiklusmärkidega lubatud kiiruse ületamist.

8. Autasustamine

1. Parima tulemuse saavutanud võistkonda autasustatakse Avo Põldsalu rändkarikaga.

2. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.

9. Lisasätted

1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.