Autoorienteerumine Eestis

 

 

EESTI AUTOORIENTEERUMISE KARIKAS 2016

Päevane valikorienteerumisvõistlus "Sügissõit 2016"

8. oktoober 2016 Harjumaa/Saku


Registreerumine

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega!
Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.
Osaleja nimi

Kaardilugeja(d)

Sõiduk

Sõiduki reg nr.*

Sõiduki väljalaskeaasta*

Võistlusklass

e-mail*

telefon*

maakond*Osalejad:

nr.pilootkaardilugeja(d)sõidukklass
1Gert SillingHeldor Silling, Sirli TsahknaMB MLV
2AllanSüllaMarti RanneSubaruA
3Peeter KaskMartin Pärnak, Karl KaskBMWV
4RasmusKeraLada 07V
5Lauri3Toyota LCV
6Lauri Tarlap2-3hetkel lahtineV
7Henri Ruut2MBV
8EloKrislynToyotaV
9AndrusKaidi +2BMW E36V
10Jüri KukkRanne,ToivoUAZ452V
11Taavi TiitsuSirje Tiitsu, Mari Tiitsu, Maarja Tiitsu VW GolfV
12Tais VakrõõmElla ShvednissanA
13HeleneMihkelMBV
14Raul PõdersaluArgo VessmannRenaultA
15Piirmets PaulAlgi Rande, Emma-Lota PiirmetsDacia V
16Revo TaarDiana Simmer, Tiina Pihlak, Martin SeeturAudiV
17Aleksandr ŠvedVadim ŠvedRenaultA
18Victoria ParmasAnne-Ly SuviToyota YarisV
19Siim KägoReijo Seemre, Katre KärnerAudiV
20markko heldesulev soomerevw tiguanV
21Tanel TombakSven , RaikoVAZ2107V
22Kairi KnuutPriit OntonSubaruV
23Mari Zobel4 inimestVW SharanV


J U H E N D

 1. Ajakava
  1. Kolmapäeval 21. septembril avaldatakse võistlusjuhend, algab registreerimine.
  2. Kolmapäeval, 5. oktoobril kell 24.00 lõpeb madalama tariifiga registreerimine.
  3. Laupäeval, 8. oktoobril:
   • 10.00 - 10.30. - Dokumentide kontroll, lisaregistreerimine
   • 10.30 - 10.45 - Eelinfo
   • 11.00 - Esimese auto start
   • ~16.00 - Autasustamine
  4. Võistlus on “Eesti 2016. a. autoorienteerumise karikasarja” kuues etapp.
 2. Aeg ja Koht
  1. Võistlus toimub laupäeval, 8. oktoobrill 2016.a. Saku vallas ja selle ümbruses üldiseks liikluseks avatud teedel.
  2. Võistluskeskus, võistluse start ja finiš asub Saku Pruulikoja Pubis
  3. Info võistluse kohta tel. 5226895 Joonas Väärtnõu või e-mailil Joonas@seiklusministeerium.ee
  4. Võistluse kodulehekülg ja registreerimine asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee
 3. Korraldaja
  1. Võistluse korraldaja on Seiklusministeerium OÜ
  2. Võistluse juht Joonas Väärtnõu.
  3. Trass Joonas Väärtnõu.
  4. Tulemused Joonas Väärtnõu.
 4. Määrang
  1. Võistluse liik – valikorienteerumine.
  2. Võistlus viiakse läbi käesoleva juhendi järgi.
 5. Võistluse kirjeldus
  1. Stardijärjekorra määrab korraldaja vahetult enne võistlust kohapeal.
  2. Stardiintervall 1 - 2 minutit. Täpne intervall sõltub osalejate arvust ja avalikustatakse kohapeal.
  3. Ekipaaž saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult võistlusdokumendid(Kontrollleht ja A3 formaadis rajakaart), kuhu on kantud KP-de asukohad.
  4. Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži kontrollaeg.
  5. Ekipaaži ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte.
  6. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras. 
  7. Võistlejad peavad fikseerima KP-de läbimise autoorienteerumise Äpiga ja kirjutama punktist leitud tähe kontrolllehe vastavassse lahtrisse.
  8. Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada.
  9. Punkti fikseerimiseks peab võistkond oma AO äpiga seadmega jõudma punktile lähemale kui 100 m. Kaugemal olles punkti sisestada ei saa ja punkt on mitte aktiivne.  
  10. Normaalaja pikkus on 2,5 tundi, mis täpsustatakse võistluse stardis.
  11. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab ekipaažile karistuspunkte. Lisaaja pikkus on 0,5+0,5+0,5= 1,5 tundi.
  12. Ekipaaži finisheerimiseks loetakse kontrolllehe üle andmist võistluse korraldajale.
  13. Igas KP-s asub kollane aerosooliga märgitud täht kõrgusega 20 cm. 
  14. Võistluse kaardiks on Maaameti Eesti põhikaart mõõtkavas 1:15000. Kaart on A3 formaadis, kaarte on kuni 3. Kaardi näidis on saadaval siit: www.seiklusministeerium.ee/public/kaardi_naidis.gif
 6. Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus
  1. Võistlus viiakse läbi käesoleva juhendi järgi.
  2. Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik B-kategooria juhiluba.
  3. Võistlussõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
  4. Võistlusklasse on 2 ja mõlemas peetakse eraldi Eesti AO Karikasarja arvestust.
   - A ehk sportklass, milles osalevad kaheliikmelised ekipaažid koos liiklusvahendiga, mille juhtimiseks on vajalik B kategooria juhiluba.
   - V ehk vabaklass, milles osalevate võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.
  5. Mõlemas võistlusklassis peetakse eraldi arvestust.
  6. A klassis on keelatud kasutada asukohta ja kaarti kuvavaid elektroonilisi seadmeid (GPS, nutitelefon jms).
  7. A klassis peetakse arvestust individuaalselt (pilootidele ja kaardilugejatele eraldi), V klassis peetakse arvestust võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.
  8. V klassi võistkonnas peab vähemalt üks isik osalema kõigil võistkonna osaletud etappidel
  9. Ekipaažil peab olema android süsteemiga nutitelefon/tahvelarvuti koos seadmesse laetud AO Äpiga, kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks), taskulamp ning kell.
  10. Soovitav on sportlik riietus. Tagamaks võitlejate ohutus, peavad võistlejad kasutama väljaspool sõidukit liigeldes helkurvesti.
  11. Võistlusel on kasutusel Android süsteemi põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll (AO äpp). Seega peab igal osaleval ekipaažil olema autos üks Android opsüsteemi (vähemalt ver. 2.2) kasutav telefon, millel on ka gps suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.  Seadme aku tühjenemises tingitud probleemid/puudu jäävad KP-d on iga tiimi enda probleem.
 7. Registreerimine ja osavõtumaks
  1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.
  2. Osavõtutasu (ekipaaži kohta):
   • registreerunud kuni 05.10.2016 23:59  10 eurot iga tiimi liige.
   • registreerunud alates 06.10.2016 ja kohapeal enne starti 15 eurot iga tiimi liige.
    Lapsed alla 12a. vanuse on tasuta.
  3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.
  4. Starti lubatakse kuni 60 ekipaaži; võistlus toimub kui stardis on vähemalt 15 ekipaaži.
 8. Üldised kohustused
  1. Autoga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on nähtav ja ei sega muud liiklust.
  2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.
  3. Võistlejad on kohustatud täitma kohtunike korraldusi. Kohtunike korralduste mittetäitmise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  4. Võistluse käigus on võistlusauto hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.
  5. Politsei poolt fikseeritud Liiklusseaduse rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  6. Karikasarja korraldajal on õigus paigaldada võistlusautodesse GPS seade, mis salvestab võistlusauto teekonna ja kiiruse.
  7. Korraldaja poolt antud või paigaldatud GPS seade peab asuma kogu võistluse vältel korraldaja poolt määratud kohal. Seda ei tohi katta ega varjata mistahes esemetega, välja lülitada, ega rikkuda.
  8. Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kaardi taustast selgelt eristuvate viirutatud aladena. Vastavates alades lubatud maksimaalsed kiirused on antud kaardi legendis.
  9. GPS logi põhjal tuvastatud Liiklusseaduse või korraldaja kehtestatud kiirusepiirangu rikkumise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  10. KP tähiseid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada. KP tähise rikkumise või teisaldamise tuvastamise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida. Võistluse korraldajat tuleb esimesel võimalusel teavitada rikutud või puuduvast KP tähisest
  11. Võistlusel kehtib üldine kiirusepiirang 75 km/h.
  12. Korraldajal on õigus GPS logi järgi tuvastada LE järgne või kaardile kantud kiirusepiirangu ületamine ja selle korral määrata trahv -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest.
 9. Tulemuste arvestamine
  1. KP loetakse läbituks kui ekipaaž on sisestanud nutitelefoni rakendusse õige tähise.
  2. Iga läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:
   • KP raskusaste 1: 3 preemiapunkti
   • KP raskusaste 2: 5 preemiapunkti
   • KP raskusaste 3: 7 preemiapunkti
  3. Karistused ja karistuspunktid (ktp):
   • Lisaaja esimese 30 minuti kasutamine - 1 ktp iga 3 täisminuti eest.
   • Lisaaja teise 30 minuti kasutamine – 1 ktp iga 2 täisminuti eest.
   • Lisaaja viimase 30 minuti kasutamine – 1 ktp iga täisminuti eest.
  4. Kohustusliku KP mitteläbimisel saab ekipaaž karistuspunkte vastava KP preemiapunktide kahekordses väärtuses.
  5. Loetamatu parooli korral loetakse KP mitteläbituks.
  6. Vale parooli korral saab võistkond 3-7 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest
  7. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel ekipaaž diskvalifitseeritakse.
  8. Iga gps logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 5 sekundit üle 90 km/h või 12 sekundit üle 75 km/h
 10. Autasustamine
  1. Mõlema klassi 3 parema ekipaaži liikmeid autasustatakse meenega.
  2. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.
 11. Lisasätted
  1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.
  2. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas.